Elektronika samochodowa

Miasto - woj.
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 1
Konarskiego 5, Łomianki
tel. 22 751 73 57
Oznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast napisu "Cło-Zoll" na znaku mogą być umieszczone napisy "Kontrola graniczna", "Rogatka uszkodzona", "Sygnalizacja uszkodzona", "Wjazd na prom", "Kontrola drogowa" lub "Pobór opłat".
Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w gaz.
Znak ten oznacza wjazd na część obszaru zabudowanego, na której postój na wszystkich drogach podlega specjalnym ograniczeniom. Jeżeli na znaku czas postoju jest nieokreślony, oznacza to, że postój w tej strefie nie może przekraczać 1 minuty.
Znak AT-4 „stromy podjazd" ostrzega o znacznym wzniesieniu toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku.
Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego.
Polityka Prywatności