Elektronika samochodowa

Miasto - woj.
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 1
Smrekowa 2, Zakopane
tel. 18 206 22 35
Na znaku R-4a umieszcza się graficzną ilustrację przebiegu szlaku rowerowego w schemacie rzeczywistego układu dróg, przy czym przebieg szlaku rowerowego oznacza się linią szerszą zakończoną kształtem strzały wskazującej na jego kierunek.
Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.
Informuje o urzędzie pocztowym znajdującym się nie opodal znaku.
Polityka Prywatności